Home » UZMANLIK ALANLARI » Emdr Terapisi

Emdr Terapisi

Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve EMDR

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan ‘Adaptif bilgi işleme modeli‘ne göre beyin; fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, beden duyumu, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem ...

Devamı »

Panik Atak ve EMDR

Panik atak; birçok hastalıkla birlikte görülebilen, endişe, ölüm korkuları ve sıkıntı duygularını içinde barındıran ve nöbetler şeklinde ortaya çıkan, günümüzde birçok kişinin hayatını olumsuz etkileyerek yaşam kalitelerinin düşmesine neden olan bir rahatsızlık. Peki panik atak sırasında ortaya çıkan belirtiler nelerdir ? Beynimizde çeşitli kontrol mekanizmaları ve alarm sistemleri vardır. Beynimizdeki bu alarm sistemleri nedensiz bir şekilde devreye girdiğinde panik atak ...

Devamı »

Performans Kaygısı ve EMDR

Performans kaygısı dediğimiz şey; çoğu zaman performans sahnesi ile ilgili yoğun bir kaygının eşlik etmesiyle ortaya çıkar. Aslında kaygının belirli düzeylerde olması performansı olumlu etkilerken özellikle geçmiş yaşam deneyimlerinin de etkisiyle bu kaygı durumunun çok yoğun olması performansın beklenilenden çok daha düşük bir halde ortaya konmasına neden olur. Performans kaygısını yoğun olarak yaşayan kişiler; genellikle öğrenciler, sporcular ve sanatçılar ve ...

Devamı »

Sınav Kaygısı ve EMDR

İnsanoğlu doğuştan yalnızca iki temel korkuyla dünyaya gelir. Bunlar derinlik, (yükseklik) ve yüksek ses korkularıdır. Birkaç aylık bir bebeği havaya atıp tuttuğunuzda ya da yüksek bir ses ile uyaran verdiğinizde korkarak tepki verir. Bu iki korku dışında tüm korkularımız ve kaygılarımız yaşantılar yoluyla doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkmış korkulardır. Kaygının oluşmasındaki en büyük etken; kişinin gerçekçi düşüncelere sahip ...

Devamı »

Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve EMDR

EMDR; psikolojik travmanın yarattığı duygusal kilitlenmişliği açar ve kişinin doğal iyileştirici kaynaklarının harekete geçmesine izin verir. Böylece beyinde hapsolmuş/kilitli kalmış travmatik yaşantının işlenmesini sağlar. Bu anlamda bakıldığında EMDR  tedavi tekniği ilk olarak travmaların kişide yarattığı psikolojik problemlerin çözümüne yönelik ortaya çıkmış bir tekniktir. Travma sonrası stres bozukluğu durumlarında etkinliği kanıtlanmış bir psikoterapi tekniğidir. Emdr Terapisi Ne Kadar Sürmektedir? EMDR Travmatik yaşam ...

Devamı »