HAKKIMDA

1982 Konya doğumludur. Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. 2016 yılında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji lisansüstü eğitimini ‘Panik Bozukluğun EMDR ile Tedavisi ve Olgu Sunumu’ hakkında yazdığı proje ile tamamladı. Askerlik görevini 9. motorlu piyade tugayında psikolog asteğmen olarak tamamlamıştır.

2004 yılından beri çeşitli kurumlarda klinik psikolog/psikoterapist olarak çalışmaktadır. Alanında uzman kişilerden psikoterapi teknikleri ile ilgili birçok eğitim alan Abdullah ALPASLAN; psikoterapi çalışmalarında, danışanlarının ihtiyaçlarına göre müdahale ve tedavi seçeneği sunan bütüncül bir yaklaşımı savunmaktadır. Bu bütüncül bakış açısı; danışanın yüzeydeki sorunlarına olduğu kadar, bu sorunların temeli olan ana sorunlar üzerine odaklamaktadır.  Bu nedenle de tek bir terapi yöntemini değil; hastayı çok yönlü tanımayı gerektiren ve çeşitli müdahale seçenekleri sunan farklı yöntem ve teknikleri bir arada kullanmaktadır. 13 yıllık mesleki tecrübesi ve kendini geliştirmeye yönelik aldığı eğitimlerle oluşturduğu bütüncül yaklaşım kişiye özgü bir psikoterapi anlayışı sunar. ALPASLAN;  ilişkisel psikoterapi, aktarım odaklı terapi, Masterson terapisi, hipnoterapi, kendilik psikolojisi, nesne ilişkileri, ego psikolojisi, bilişsel-davranışçı terapi, duygu odaklı terapi, EMDR terapisi gibi birbirini tamamlayan terapi yöntem ve tekniklerini hastanın ihtiyaçlarına göre kullanır.

Ulusal ve uluslararası birçok kongre ve bilimsel toplantıya katılan Abdullah ALPASLAN; 2017 yılında SEPI (Uluslararası Entegratif Psikoterapiler Topluluğu) tarafından ABD’nin Denver şehrinde düzenlenen kongrede ‘Hücum Terapi’ konulu sözlü sunum gerçekleştirmiştir. Yine 2017 yılında Kanada’nın Toronto şehrinde SPR (Psikoterapiler Topluluğu) tarafından düzenlenen kongrede poster sunumu ile yer almıştır. Travmalar (kayıp, ayrılık), anksiyete bozuklukları (panik atak, fobiler, okb), kişilik bozuklukları (borderline, narsisistik, şizoid kişilik bozuklukları) depresyon, ergenlik bunalımlarıcinsel kimlik seçimi,   gibi alanlarda problem yaşayan kişilere yönelik psikoterapi çalışmalarını İstanbul’da devam ettirmektedir.

EĞİTİMLER

 • Lisans Eğitimi – Selçuk Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık, 2000-2004
 • Lisansüstü Eğitimi – Esenyurt Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2014-2016
 • Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – Psikoterapi Enstitüsü, Uzm. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ, 2014-2017
 • EMDR Eğitimi – Davranış Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Emre KONUK, 2014
 • EMDR Süpervizyon- Davranış Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR, 2014
 • Psikoterapide Bütüncül Gelişimsel Bir Yaklaşım, Vaka Örnekleri ve Pratik Uygulamalar, Uzm. Dr.Timur HARZADIN, 2015-2017
 • Duygu Odaklı Terapi, Psikoterapi Enstitüsü, York University Emotion-Focused Therapy Clinic Direktor Dr. Leslie S. Greenberg, 2016
 • İlişkisel Psikanaliz Eğitimi, New York University Clinical Director Sypros D. ORFONOS Ph.D. 2016
 • Cinsel İşlev Bozuklukları ve Terapisi, Psikoterapi Enstitüsü, Dr. Sema YEŞİLYURT, 2016
 • Psikanalitik Psikoterapiler Eğitimi, CİSED, Prof. Dr. Vamık VOLKAN, 2017
 • Travma Gözden Kaçmasın Çalıştayı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR
 • Adlerian Terapi Workshop, İstanbul Kültür Ünüversitesi, Dr. WesWinget
 • Geleceğe Yönelim ve Kişisel Planlama, İstanbul
 • Psikosoyal Müdahale Eğitimi, İstanbul
 • Danışmanlık Tedbirlerini Uygulama Süreci, İstanbul
 • Tüzder-İTÜ Dahiler ve Üstün Zekalılar Günü, İstanbul Teknik Üniverstesi
 • 2. Bütüncül Psikoterapi Kongresi, Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 • 2019 – “Söylenmeyeni Duymak” Workshop, Kompleks Travması Olan Danışanlarla EMDR ile Çalışmak, EDMR Derneği, Uzm. Dr. Psikiyatrist Sümer ÖZTANRIÖVER

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA YAPILAN SUNUMLAR

 • Alpaslan Abdullah, Özakkaş Tahir “Hücum Tedavisi Uygulamasının Olumlu&Olumsuz Tarafları ve Hasta Seçim Kriterleri” Congress Of Socıety For The Exploration of Psychotherapy İntegration, 18-21 May 2017, Denver, USA (Sözlü Sunum)
 • Alpaslan Abdullah, Özakkaş Tahir “Negatıve and Posıtıve Aspects Of The Attack Therapy & The Selectıon Crıterıa Of Patient” Congress Of Socıety of Psychotherapy, 24-27 Jun 2017, Toronto, Canada (Poster Sunum)

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR
SEPI (Uluslararası Entegratif Psikoterapiler Derneği)
Psikoterapi Enstitüsü Derneği
EMDR  Derneği