Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve EMDR

0

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan ‘Adaptif bilgi işleme modeli‘ne göre beyin; fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, beden duyumu, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir. Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında ise bu sistem bozulur. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olamaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir. Bu durum daha çok akut (aniden ortaya çıkan) travmalar için geçerlidir. Ancak çok travma gibi görünmeyen ancak tekrarlayan bir süreçte kişi için travma olan olaylar zinciri de aynı sonucu doğurur.

Bizler yaşadığımız olaylara çeşitli anlamlar yükleriz. İşin ucu sonunda kişinin kendi ile ilgiki inanca geldiğinde olumlu ya da olumsuz bir kendilik algımız oluşur. Yaşadığımız tekrarlayan travmalara bağlı olarak değersizlik, yetersizlik, güvensizlik gibi kendimizle ilgili olumsuz inançlarımız çıkış yolu olarak çeşitli semptomları kullanırlar. Bu semptomlardan biri de OKB yani takıntı hastalığıdır.  Çoğu zaman kişinin kendisinin bile farkında olmadığı travmatik anılar, duygusal bir birikmenin sonucu olarak takıntılı davranışlarına neden olur. EMDR ile  kişinin takıntılı davranışlarına neden olan travmatik yaşantılar tespit edilir. Beynin bilgi işleme süreçlerini çift yönlü uyarım ile yeniden harekete geçiren EMDR ile bu anılar işlenir. İşleme sonucunda anılar normal bir şekilde anı hafızasında yerini alır. Anılar oradadır ancak artık rahatsız edici özellikte değildir. Dolayısıyla OKB’ye neden olan kaynak ortadan kaldırıldığında, takıntılı davranışlar da ortadan kalkar.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.